Västernorrlands  läns
    biodlaredistrikt  
 

Västernorrland

 

 Senast ändrad 2014-10-27./Lq

KURSER / INFORMATIONER

 

YBin_kurser_info.htm


Nya fynd av Varroá

Vad innebär detta?

Vi har gjort nya "fynd"  av varroá kvalster har hittats i både Högsjö och Säbrå församlingar vid undersökningar med myrsyra hösten 2014.
 Detta innebär att hela i Härnösands kommun kommer att placeras i zon 1 av Jordbruksverket.

Varroá har nu även hittats i församlingar i Kramfors kommun.

Jag har fått uppgifter om fynd av kvalster i Gudmundrå och Nora -Skogs församlingar sent i oktober,
detta innebär att dessa församlingar hamnar i område Zon 1 år 2015.


 


OBSERVERA!
 det är den enskilde biodlaren som skall utföra varroákontroller i sin bigård, detta är lätt att utföra på t.ex. vinternedfallet. Prata med områdets
bitillsyningsman om ni känner er osäker på tillvägagångssättet.

Sundsvall, Timrå och Härnösands kommun ligger i varroazon 1. Kramfos utom Gudmundrå och Nora-Skogs föramlingar, Sollefteå och Ånge fortfarande zon 2,
samt Ö-viks kommun i zon 3.
 


Läs även den bifogade texten om flyttningar mm inom zonerna eller sök mer information på jordbruksverkets hemsida under fliken ”biodling”.
Distriktet måste även komma igång med kurser om hur man behandlar sina bin och bekämpar varroan biologiskt. Detta blir en av huvudpunkterna vid årsmötet!
För oss biodlare i zon 2 och ej ännu drabbade biodlare i zon 1 gäller det att kontrollera sina samhällens nedfall under våren gärna direkt efter rensflygningen.
Kontakta gärna er bitillsyningsman för mer information och hjälp.

Enligt vad alla biodlare som drabbats av varroa säger, citat ”det går fortfarande att ha bin och sköta dem, men det har blivit lite mera tidskrävande och besvärligare.
Dock är det viktigaste är att all drabbade biodlare behandlar sina bin mot varroan” .

 

 
 

 

Upp