SBR

Västernorrlands läns    biodlaredistrikt    

OM

http://www.biodlarna.se

 

Västernorrlands
läns 
biodlaredistrikt

Sveriges Biodlares
Riksförbund - SBR


Organisation

 

Biodling - ditt fönster mot naturen!
Biodling
Ditt fönster mot naturen!
Lokala     föreningar finnes över hela landet.

Ljusblått område (i-mitten)  = Väster- norrlands län. Glöm inte att anmäla uppställningsplats
för era bisamhällen till Länsstyrelsen.
Blankett finns i Bitidningen jan/feb.
Gör det snarast, bra att ha för bitllsyningsmännen under våren
 

Nya fynd varroá!
 

 

 

 

  Drottningen märkes blå för år 2015

Drott-
ning

Drönare Arbetsbi

 Övrigt

(X?) = Ev.under utf.

Webbinfo
 

Senast uppdaterad:
201.03.16.
Webmaster:
Tommy Lindqvist
0611-71174

YBin = förkortning för  Västernorrlands läns biodlaredistrikt

Sidorna är anpassade
för 800 x 600
© Västernorrlands Läns biodlaredistrikt